За нас

за нас image 1

От 2007г. АйБиЕс ЕООД е изключителен представител за България, Гърция и Кипър на чешката фирма ADOS Sekerka.

ADOS Sekerka е фирма създадена през 1993 г. Тя си сътрудничи с много експерти, които са сред водещите специалисти по водни системи. Ядрото на работния екип включва специалисти с дългогодишен опит в проектирането и доставката на инсталации за пречистване на отпадъчни води и допълнения към тях.

 

за нас image 2

Служителите ни натрупаха своя опит от доставката на инсталации за пречистване на отпадъчни води с различни размери – от домашни инсталации (съкр. DC) до станции за пречистване на отпадъчните води на големи общини (до 6 000 м3/ден). Ние предлагаме на клиентите си широка гама продукти, а следователно и продуктивен бизнес – пречиствателни инсталации за отпадъчни води: домашни инсталации от типа DC за фамилни къщи, групови пречиствателни инсталации –- от типа ВС за големи жилищни сгради, хотели, ресторанти и малки селища, инсталации за пречистване от типа СС за големи селища или малки градове; система за реконструиране или надграждане на съществуващи пречиствателни инсталации; Предлагаме също и други продукти от пластмаса и/или неръждаема стомана (напр. сепаратори за течни петролни въглеводороди от типа LPHS и LPHS-S, уловители на замърсители от типа GLT и FLTр устройства за предварително сгъстяване на утайки PZK и автоматични сгъстители AZK…).

 

за нас image 3

Ние смятаме, че клиентът печели, ако по-голямата част от оборудването му е доставено от един и същи доставчик. В този случай той няма проблеми при рекламации за неизправности на която и да е част от доставката. Фирмата ни с удоволствие поема такава отговорност и затова в нашата работа досега, винаги сме подчертавали, че гаранцията ни се базира на качеството на персонала ни, а доволният клиент е цел на работата ни. Грижата за клиента е нещо, което се подразбира при нашите доставки и всяка доставка включва също обучение и професионално направляване по време на тестовото пускане в действие на доставеното оборудване. По желание на клиента доставката може да включва също инженерингова помощ (преговори с водоснабдителните органи, разрешителни и др. подобни), а за потенциални клиенти предлагаме също помощ за осигуряване на финансирането. В момента фирма ADOS Sekerka освен в България има бизнес партньори в Беларус, Италия, Испания и Канада.

Последни публикации

Footer logo

Powered by WebStation™