Сепаратори за мазнини

Приложение

Сепараторите за мазнини се използват за отделяне на мазнините в отпадъчни води от кухни, цехова за приготвяне на храна, месарски работилници и др.подобни. Отделянето на мазнините от отпадъчните води намалява тяхното мастно съдържание (BOD5).

Процес

Гравитационният сепаратор за мазнини отстранява мазнините въз основа само на физическите им показатели (по-малка плътност от тази на водата) като ги обира от повърхността на замърсената вода, задържа ги с помощта на специална преграда, след което те се отстраняват ръчно. Когато се използва флотационна сепарация, цялата замърсена вода заедно със съдържащите се в нея капки мазнина протича през сепаратора, при което мазнините се “улавят” с помощта на малки въздушни мехурчета, които се натрупват на повърхността на водата и в последствие се обират механично.

Легенда
1. Вход 2. Зона за утаяване 3. Преграда за обиране (отнемане) 4. Зона за флотация 5. Аериране 6. Повърхност за обиране на мазнините 7. Зона за улавяне на мазнините 8. Изход

Описание на дизайна

Гравитационните сепаратори за мазнини представляват пластмасови резервоари (цистерни) с вградено в тях оборудване. Флотационните сепаратори за мазнини са изработени от пластмаса или неръждаема стомана цистерни с технологично (механично) оборудване Постъпващата в пречиствателната инсталация вода първо се успокоява и след това протича през преграда за обиране към следващата зона, където плаващите мазнини се отделят и събират на повърхността на водата и се отстраняват ръчно. Подходящи са за по-малък обем отпадъчни води с по-малко съдържание на мазнини. Във флотационния сепаратор за мазнини има специално устройство (помпа или друго подобно), което насища замърсената вода с въздух, подаден към зоната за успокояване, който „събира“ разпръснатите капки мазнина и ги увлича на повърхността на водата, където те се натрупват, а част от пречистената вода се връща обратно във флотационната секция. Изплувалите на повърхността мазнини се обират механично и се поставят в контейнер, откъдето могат да бъдат изпомпвани към колекторен резервоар, отдалечен на около 10 метра. Отделените мазнини се събират и съхраняват в специален контейнер. Той трябва да се изхвърли в предназначени специално за целта места – инсталации за претопяване, за изгаряне и други подобни

Предимства

Намаляване съдържанието на твърдо вещество в отпадъчните води. С отстраняване на мазнините от отпадъчните води чувствително се намалява съдържанието на твърдо вещество в постъпващата в пречиствателната инсталация вода. Това позволява да се намали размера на резервоарите за аериране на инсталацията, изисква по-малко обслужване, намалява се количеството получена излишна утайка и т.н. Съдържанието на мазнини в отпадъчната вода, преминаваща през сепаратора се понижава с 60 до 85% в зависимост от вида на използвания сепаратор. Тази висока ефективност осигурява безаварийно пречистване на отпадъчни води в пречиствателната инсталация и не изисква прилагане на допълнителна технология.

Последни публикации

Footer logo

Powered by WebStation™