push-to-call

Установки за утайки

Устройство за предварително сгъстяване на утайките и автоматичен сгъстител "AZK"

Качества

Получените излишни утайки в инсталациите за пречистване на отпадъчни води се съхраняват и е желателно да имат минимално водно съдържание. Това устройство се използва за отнемане водата от утайката до около 2 – 3 процента от теглото, а автоматичният сгъстител за утайки «AZK» ги обезводнява до около 10 – 20 процента от теглото.

Предимства

1. Премахване на излишните утайки от отделението за насищане (аериране) с кислород: Когато излишните утайки се премахват от отделението за аериране, се отстраняват в по-голяма степен полифосфатите от калната вода и по този начин се намалява съдържанието на фосфат в целия процес на пречистване.
2. Излишните утайки се премахват с по-голяма от съществуващата работна концентрация: работната концентрация на активната утайка на най-разпространените пречиствателни инсталации е между 2 и 5 г/л, а предварителният сгъстител постига концентрация от 20 – 30 г/л. Изпомпва се по-малко количество кална вода, което води до по-малка необходимост от поликоагулант при по-нататъшното подсушаване.
3. Приложение на автоматичния сгъстител за утайки: Автоматичният сгъстител на утайки постига концентрация 10 – 20 процента от теглото. Не са необходими специални филтърни тъкани. Устройството е снабдено с метален филтър и сгъстената суспензия се изпомпва навън в контейнер.

ТЕХНОЛОГИЯ – ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА:

Устройството за предварително сгъстяване на утайки представлява пластмасов и/или неръждаем стоманен резервоар, поставен в зоната за аериране и вътре снабден с помпа. Автоматичният сгъстител за утайки AZK е изработен от неръждаема стомана

Описание на системата

Пластмасовият или неръждаем стоманен резервоар на устройството за предварително сгъстяване на утайки има отгоре и по средата плъзгащи се вратички, чрез които се контролира дебита на суспензията от сгъстена утайка. В долната част на резервоара е монтирана помпа, която се контролира с таймер и изпомпва сгъстената кална суспензия навън в друг контейнер.

Изпомпваната към автоматичния сгъстител AZK кална суспензия се смесва с разтвор от допълнителни органични флокуланти. Когато суспензията стане възможна за филтриране, тя преминава към автоматичния сгъстител AZK, където калната вода се отделя и се връща обратно в процеса на преработка. Отделените утайки, след като бъдат подходящо сгъстени, се изпомпват навън чрез винтова помпа към контейнер за съхранение и по-нататъшно сгъстяване.

Сгъстени, обезводнени утайки

В зависимост от лабораторните анализи, сгъстените утайки от контейнера или се изхвърлят, или се компостират или се изгарят.