Εξοπλισμός για ιζήματα

Συσκευή για την εκ των προτέρων συμπύκνωση του ιζήματος και αυτόματος συμπυκνωτής “AZK”

Προσόντα

Τα παραγόμενα περιττά ιζήματα στις εγκαταστάσεις καθαρισμού αχρήστων υδάτων διαφυλάσσονται και είναι επιθυμητό να περιέχουν το ελάχιστό υδάτινο περιεχόμενο. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για αφαίρεση του νερού από το ίζημα μέχρι περίπου 2 –3 τοις εκατό από το βάρος, ενώ ο αυτόματος συμπυκνωτής “AZK” τα αφυδατώνει μέχρι περίπου 10 – 20 τοις εκατό από το βάρος.

Πλεονεκτήματα

  • Αφαίρεση των περιττών ιζημάτων από το τμήμα για κορεσμό (αεριοποίηση) με οξυγόνο: Όταν τα περιττά ιζήματα αφαιρούνται από το τμήμα αεριοποίησης, στο μεγαλύτερο βαθμό αφαιρούνται τα πολύ-φωσφορικά άλατα από το λασπωμένο νερό και με τον τρόπο αυτό μειώνεται το περιεχόμενο του φωσφορικού άλατος σ’ όλη την πορεία (προτσές) του καθαρισμού.
  • Τα περιττά ιζήματα αφαιρούνται με μεγαλύτερη από την υπάρχουσα συγκέντρωση λειτουργίας: η συγκέντρωση λειτουργίας του ενεργούντος ιζήματος των περισσοτέρων εγκαταστάσεων καθαρισμού είναι μεταξύ 2 και 5 γραμμάρια σε λίτρο, ενώ ο εκ των προτέρων συμπυκνωτής επιτυγχάνει συγκέντρωση από 20 – 30 γραμμάρια σε λίτρο. Αντλείται μικρότερη ποσότητα λασπωμένο νερό, το οποίο οδηγεί προς μικρότερη ανάγκη συμπιεσμένης λάσπης κατά την παραπέρα ξήρανση.
  • Εφαρμογή του αυτόματου συμπυκνωτή για ιζήματα: Ο αυτόματος συμπυκνωτής για ιζήματα επιτυγχάνει συγκέντρωση 10 – 20 τοις εκατό από το βάρος. Δεν χρειάζονται ειδικοί ιστοί φίλτρου. Η συσκευή εφοδιάζεται με μεταλλικό φίλτρο και η συμπυκνωμένη μάζα αντλείται έξω σε δοχείο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ (ΠΟΡΕΙΑΣ)

Η συσκευή για την εκ των προτέρων συμπύκνωση των ιζημάτων παριστάνει πλαστικό και/η ανοξείδωτο ατσάλινο ντεπόζιτο, τοποθετημένο στην ζώνη αερισμού και εφοδιασμένο μέσα με αντλία. Ο αυτόματος συμπυκνωτής για ιζήματα AZK έχει κατασκευαστεί από ανοξείδωτο ατσάλι.

Περιγραφή του συστήματος

Περιγραφή του συστήματος Το πλαστικό η ανοξείδωτο ατσάλινο ντεπόζιτο της συσκευής για την εκ των προτέρων συμπύκνωση των ιζημάτων έχει από πάνω και στη μέση συρόμενα πορτάκια, δια των οποίων ελέγχεται η χωρητικότητα του μείγματος από συμπιεσμένο ίζημα. Στο κάτω μέρος του ντεπόζιτου υπάρχει συναρμολογημένη αντλία, η οποία ελέγχεται με χρονόμετρο και αντλεί το συμπυκνωμένο λασπώδες μείγμα έξω σε άλλο ντεπόζιτο.

Το αντλούμενο προς τον αυτόματο συμπυκνωτή AZK λασπώδες μείγμα αναμειγνύεται με διάλυση από συμπληρωματικά οργανικά υλικά. Όταν το μείγμα είναι έτοιμο για φιλτράρισμα, περνάει προς τον αυτόματο συμπυκνωτή AZK, όπου το λασπώδες νερό διαχωρίζεται και επιστρέφει πίσω στο προτσές επεξεργασίας. Τα διαχωρισμένα καθιζήματα, αφού συμπυκνωθούν καταλλήλως, αντλούνται προς έξω μέσω αντλίας προς δοχείο αποθήκευσης και παραπέρα συμπύκνωση.

Συμπυκνωμένα, αφυδατωμένα καθιζήματα

Ανάλογα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, τα συμπυκνωμένα ιζήματα πετάγονται η καίγονται.

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Footer logo

Powered by WebStation™