Επαφεσ

Επαφεσ

5370 ΔΡΙΑΝΟΒΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Οδ..”Σίπκα” 124

τηλ: : 0885 423 977, 0888 423 977

Φαξ: 0676 73023

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: office@liquidseparator-bg.com

Αντιπρόσωπος για Σόφια και την Ελλάδα

Δεοκομέρς ΕΠΕ

Πόλη Σόφια, οδ. Λαβελέ 16

Τηλέφωνο: +35929813326

Κιν.: 0888 14 29 12

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: deocommerce@yahoo.com

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sofia@liquidseparator-bg.com

Ιστιοσελίς: www.deocommerce.com

Αντιπρόσωπος για Σάμοκοβ

Τρανστέχ ΕΠΕ

Πόλη Σάμοκοβ, οδ.Χρίστο Μπότεβ 37

Τηλ.: 0887 43 24 22

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: samokov@liquidseparator-bg.com

Αντιπρόσωπος για Ρούσε

Αρχινζενερινγ ΑΕΠΕ

Πόλη Ρούσε, οδος Χαν Κρούμ 31

Τηλ.: 0888 73 11 44

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: rousse@liquidseparator-bg.com

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Footer logo

Powered by WebStation™