Σπιτικές Εγκαταστάσεις Καθαρισμού

Εφαρμογή

Οι εγκαταστάσεις αυτές προορίζονται για καθαρισμό αχρήστων υδάτων από μικρές πηγές σαν σπίτια, έπαυλες και παρόμοια, που δεν συνδέονται προς το τοπικό σύστημα αποχέτευσης. Οι βασικές πηγές των αχρήστων υδάτων δύνανται να είναι όλες οι υγειονομικές εγκαταστάσεις: τουαλέτες, μπάνια, πλυντήρια, μηχανές πλυσίματος σκευών και άλλα. Οι σπιτικές εγκαταστάσεις (τύπου DC) παράγονται για την εξυπηρέτηση το μέγιστο 25 ατόμων.

Αρχή της βιολογικής μεταχείρισης.

Στις εγκαταστάσεις καθαρισμού τύπου DC, παραγόμενες από την εταιρεία ADOS, εφαρμόζεται η αρχή της βιολογικής μεταχείρισης. Η βασική πορεία (προτσές) είναι η μεταβολή των βιολογικών υλικών στα άχρηστα ύδατα σε ζωντανή μάζα, η οποία παριστάνει το βασικό γνώρισμα της ενεργοποιημένης λάσπης. Αυτή παριστάνει μείγμα από διάφορους μικροοργανισμούς, οι οποίοι ζουν και πολλαπλασιάζονται με την βοήθεια των βιολογικών υλικών, τα οποία βρίσκονται στα άχρηστα ύδατα. Κατά την διάρκεια αυτής της πορείας (προτσές) εμφανίζονται και ορισμένα δευτερεύοντα αποτελέσματα, στα οποία το αμμώνιο (στην πορεία νιτροποίησης) και τα νίτρα (στην πορεία απονιτροποίησης) απομακρύνονται από το νερό. Τα καθαρισμένα ύδατα αποχωρούντα από την ενεργοποιημένη λάσπη και διαχωρίζεται από σύστημα μέσω ξεχειλίσματος από την δεξαμενή, ενώ η ενεργοποιημένη λάσπη γυρίζεται πίσω στην αρχή του συστήματος. Σε νέα εγκατάσταση στο ξεκίνημα του βιολογικού αντιδραστήρα εισάγεται ενεργή λάσπη από ήδη ευρισκόμενο σε λειτουργία σύστημα καθαρισμού. Κατά την πορεία της βιολογικής μεταχείρισης οι μικροοργανισμοί πολλαπλασιάζονται, με το οποίο αυξάνει ο όγκος της ενεργοποιημένης λάσπης. Ο όγκος αυτός της ενεργοποιημένης λάσπης συντηρείται σε απαραίτητους όρους, ενώ η μη απαραίτητη ποσότητα αποβάλλεται από τον αντιδραστήρα. Η πορεία καθαρισμού δεν χρειάζεται χημικές ουσίες.

Όψη:

Ο αντιδραστήρας του συστήματος αποτελείται από κυλινδρική πλαστική δεξαμενή, κωνικό διαχωριστή και σύστημα αέρος, συμπεριλαμβανόμενου και ανεμιστήρα. Η κωνική δομή χωρίζει τον αντιδραστήρα σε δύο τμήματα: τμήμα εισόδου (ενεργοποίηση, απονιτροποίηση) και τμήμα εξόδου (δευτερεύον καθίζημα). Τα άχρηστα ύδατα εισρέουν στο ενεργό τμήμα μέσω κοσκινού εισόδου, όπου κρατούνται τα μεγαλύτερ κομμάτια απορριμμάτων. Εδώ τα άχρηστα ύδατα αναμειγνύονται με την ενεργοποιημένη λάσπη. Κατά την ανάμειξη, οι μικροοργανισμοί, που βρίσκονται στην λάσπη, μπαίνουν σε επαφή με τα βιολογικά υλικά στα άχρηστα ύδατα και αρχίζει η μεταχείριση. Στο δεύτερο τμήμα το νερό αποχωρίζεται από την λάσπη μέσω καθιζήματος και βγαίνει με υπερχείλιση από το σύστημα. Η λάσπη γυρίζεται στο πρώτο τμήμα μέσω αντλίας αέρος.

Προτεραιότητες 

• 

 • Μειωμένα κεφαλαιώδη έξοδα – η τεχνολογία, που χρησιμοποιεί μόνο ένα βίο-αντιδραστήρα μειώνει την ανάγκη από συμπληρωματικό εξοπλισμό και την ανάγκη από μεγαλύτερο χώρα για την εγκατάστασή του.
 •  Μειωμένα επιχειρησιακά έξοδα και δαπάνες συντήρησης– η συμπαγής όψη, ο μικρός αριθμός κινητών εξαρτημάτων, το σύνολο της ίδρυσης και αυτορυθμιζόμενη υδραυλική συμβάλλουν για την μείωση της ανάγκης συχνής επίβλεψης στο εξοπλισμό, το οποίο οδηγεί προς μείωση των επιχειρησιακών εξόδων και των δαπανών συντήρησης.
 • • Μείωση των βιολογικών υλικών – η αποτελεσματικότητα της πορείας (προτσές) περιλαμβάνει βιολογική μείωση του αζώτου (N) και φωσφόρου (F), καθώς και μείωση της Βιολογικής ανάγκης οξυγόνου 5 και μη διαλύσιμα υλικά.
 • •Μικρότερη ποσότητα περιττής λάσπης στα άχρηστα ύδατα και η καλύτερη σταθεροποίηση της: Η μικρή ποσότητα μικροβιολογικών υλικών οδηγεί προς αύξηση της περιόδου για συσσώρευση λάσπης στο αντιδραστήρα. Αυτό σημαίνει, ότι η λάσπη πιο σπάνια χρειάζεται αποβολή από την εγκατάσταση καθαρισμού. Η μεγαλύτερη περίοδος συσσώρευσης οδηγεί και προς την καλύτερη της σταθεροποίηση. Μετά την μεταχείριση των σκληρών υλικών για παθογόνους μικροοργανισμούς (σε ορισμένες περιπτώσεις και άμεσα), η λάσπη δύναται να χρησιμοποιηθεί σαν λίπασμα. • 
 • δεν έχει δυσάρεστη μυρωδιά – οι αερόβιες συνθήκες, που συντηρούνται στον βίο-αντιδραστήρα και η επιμήκης περίοδος για συσσώρευση της λάσπης σημαντικά μειώνουν τις δυνατότητες για εμφάνιση δυσάρεστων μυρωδιών. Τα συστήματα δύνανται να εγκατασταθούν στους κατοικημένους τόπους, χωρίς να υπάρχουν κίνδυνοι για ορισμένα αρνητικά αποτελέσματα για αυτούς.
 • • 
 • Υδραυλική ελαστικότητα (ευκαμψία) – ο διαχωριστικός κώνος (πρίσμα) όχι μόνο επιτρέπει την διεξαγωγή και άλλων πορειών (προτσές) γύρω του αλλά και υποβοηθάει επίσης για την αύξηση της υδραυλικής ευκαμψίας.
 •  Εύκαμπτη όψη – επιτρέπει οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις γρήγορά να διευρυνθούν σε περίπτωση ανάγκης γι’ αυτό. Χρησιμοποιούνται διάφορα οικοδομικά υλικά και τα εξαρτήματα των εγκαταστάσεων δύνανται να προσαρμοσθούν, έτσι ώστε να συναρμολογηθούν στις υπάρχουσες δεξαμενές / ντεπόζιτα.
 • • Βελτιωμένη δυνατότητα για μηχανική αποβολή του νερού από την σχηματισθείσα λάσπη: Η επιμήκης περίοδος για συσσώρευση της λάσπης οδηγεί προς καλυτέρευση της δομής της και υποβοηθάει για την μηχανική αποβολή του νερού από αυτή.
 • BOD – Βιοχημική ανάγκη από οξυγόνο SS – Αδιάλυτες ουσίες

  ΤύποςΑριθμός κατοίκωνΒΑΟ 5kg/ημέρα kg/денΧωρητι- κότητα m³/ημέραΕφαρμόσι μη Ισχύς kWΒάρος κιλάTD /Ύψος/ Μάκρος Ύψος – μΑριθμός ντεποζί-τωνΕπίπεδο εισόδου μέτραΕπίπεδο εξόδου μέτρα
  DC 42 – 50.12 – 0.300.4 – 10.09200ф1.6×1.5211.621.32
  DC 86 – 100.36 – 0.601 – 20.09350ф2.1×1.6211.721.42
  DC 1211 – 140.66 – 0.841 – 2.80.12350ф2.1×1.6211.721.42
  DC 1815 – 220.90 – 1.322.2 – 4.40.12500ф2.3×2.0212.121.82
  DC 2523 – 261.38 – 1.562.2 – 5.20.24/0.55500ф2.3×2.0212.121.82

  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

  ΠαράμετροςΠαράμετρος
  Βιολογική ανάγκη οξυγόνου5[χιλιόγραμμα / λίτρο]20 – 2597,7%
  χημική ανάγκη οξυγόνου[χιλιόγραμμα / λίτρο]60 – 10091,5%
  Μη διαλύσιμα υλικά[χιλιόγραμμα / λίτρο]25 – 3096,7%
  Άζωτο[χιλιόγραμμα / λίτρο]2 – 597,1%
  Φώσφορος – Σύνολο[χιλιόγραμμα / λίτρο]5 – 8

  Οδηγίες για συναρμολόγηση 

 • • Υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρηθούν κατά την συναρμολόγηση της εγκατάστασης. Η τήρηση αυτών των κανόνων θα εγγυάται την αβλαβή λειτουργία του συστήματος και θα το διαφυλάσσει από δυνατές βλάβες, οι οποίες δύναται να ωφεληθούν σε μη σωστή συναρμολόγηση.
 • • Οι εγκαταστάσεις δύναται να συναρμολογηθούν σε υπόγειο η τοποθετημένες στην γη (λόγω χάριν στον κήπο). Η διαφορά στα επίπεδα ανοίγματος της εισόδου και του εξόδου πρέπει να διατηρηθεί. Εάν το άνοιγμα εισόδου βρίσκεται βαθιά στη γη, πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλαστική επιμήκυνση για την τοποθέτηση της εγκατάστασης σε αρκετό βάθος. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης των εγκαταστάσεων στην γη, ο παράγων περιορισμού είναι το επίπεδο των υπόγειων υδάτων. Εάν το επίπεδο των υπόγειων υδάτων είναι πολύ υψηλό, αυτό δύναται να οδηγήσει προς βλάβες στην εγκατάσταση, συνέπεια της υδροστατικής πίεσης. Το πάτος του λάκκου (σκαψίματος) πρέπει να ενισχυθεί με πλάκα μπετόν. Η εγκατάσταση τοποθετείται στην πλάκα, και η βάση της ενισχύεται με περιτύλιγμα (στεφάνι) από μπετόν.
 • • Η έτσι συναρμολογούμενη εγκατάσταση πρέπει να γεμίσει με νερό και ταυτόχρονα να καλυφθεί με χώμα και άμμο.
 • • Ύστερα από αυτό η εγκατάσταση συνδέεται με τους αγωγούς εισόδου και τους αγωγούς αποχέτευσης εξόδου, όπως και προς τον ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος, υπερασπιζόμενο από τις κλιματικές επιδράσεις. Δύναται να συναρμολογηθεί στο υπόγειο η σε πλαστική επιμήκυνση. Το μάκρος του σωλήνα σύνδεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει 12 – 15 μέτρα.
 • • Λόγω των απαιτήσεων ασφάλειας, η εγκατάσταση καθαρισμού πρέπει να καλύπτεται με κινητό καπάκι, το οποίο να κρατείται κλειδωμένο. Μετατοπίζοντας το καπάκι, θα δύνασθε να ελέγχεται την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και να πραγματοποιείται την περιοδική της συντήρησης.
 • Εγγύηση – 2 χρόνια.

  Τελευταίες δημοσιεύσεις

  Footer logo

  Powered by WebStation™