push-to-call

ОБЛАСТ БУРГАС

През м. Юни 2009 г. пречиствателната станция тип DC8 е монтирана в баластриерна в с. Венец, община Карнобат, област Бургас.