push-to-call

ОБЛАСТ МОНТАНА

През м.Август бе доставена пречиствателна станция тип DC8 в гр. Враца. Съоръжението ще обслужва административна сграда към склад за метали.