push-to-call

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

През м. Август 2018 г. пречиствателна станция тип DC 12 бе доставена и монтирана в комплекс “ Рибарската хижа“ с. Беден. Тя ще обслужва цех за преработка на риба, намиращ се в рибарника на комплекса.