push-to-call

ОБЛАСТ ХАСКОВО

По поръчка на Балканстрой АД през м. Ноември 2008г. е доставена и монтирана пречиствателната станция тип ВC 75 с капацитет 100 Е.Ж. Тя ще обслужва административната сграда на Завод за гипскартон, гипс и сухи строителни смеси намиращ се в с. Ковачево общ. Раднево.