push-to-call

Какво ви предлагаме

домашни пречиствателни инсталации

DC – Домашни Пречиствателни Станции.

Тези станции са предназначени за пречистването на комунални отпадни води от малки източници като къщи, вили и подобни обекти, които не са свързани към местната канализационна система. Основните източници на отпадните води могат да бъдат всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и съдомиялни машини и т.н.

Виж още

BC – Групови Пречиствателни Станции

Груповите пречиствателни станции (тип BC) са с диапазон на обслужване от 25 до 500 еквивалентни жители.

Виж още

групови пречиствателни инсталации
домашни пречиствателни инсталации

CC – Пречиствателни станции за общини и населени места.

Пречиствателните станции за общини и населени места (тип CC) са с диапазон на обслужване от 500 до 10 000 еквивалентни жители.

Виж още

Сорбционни шахти

Пречистване на отпадъчни води от малки източници на замърсяване, съдържащи течни петролни продукти, като например изтичаща вода след измиване на работилници, малки паркинги и др.

Виж още

Сепаратори за течни нефтени въглеводороди

Сепараторите за течни нефтени въглеводороди служат за отделяне на свободни нефтени и бензинови продукти, отмити от паркинги и други подобни места. Основният физичен процес в сепаратора е коалесценция (слепване). Той може да се допълни с ефект на сорбция (поглъщане).

Виж още

Сепаратори за мазнини

Сепараторите за мазнини се използват за отделяне на мазнините в отпадъчни води от кухни, цехова за приготвяне на храна, месарски работилници и др.подобни. Отделянето на мазнините от отпадъчните води намалява тяхното мастно съдържание (BOD5).

Виж още

Последни публикации

Footer logo

Powered by WebStation™